Fox & Friends celebrates Obama's 100 days "world apology tour"